Doğu Noktası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Doğu Noktası:
Güneş diskinin merkezinin 21 Mart ve 23 Eylül'de ufuktan doğduğu nokta.

Doğu Noktası ile ilgili benzer terimler:

Radyal Hız : Dikine hız; Herhangi bir gökcisminin uzay hızının, yada bir çift yıldızıdevam

Ayırma Gücü : Bir teleskopun yakın yıldızları ayırma gücü, veya gökcisimlerinin incedevam

Yıldız : 1. Uzaydaki "bulutsu" denilen gaz ve toz yığınlarının bir araya gelip sıkdevam

Açısal Hız : Devinen bir cismi duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının (yarıçap vekdevam

Kablosuz Aletler : Kablosuz aletler, ilk olarak Ay yüzeyinde kullanılmak için tasarlanan dedevam

Akanyıldız Yağmuru : Bir meteor sürüsünün Yer'in havayuvarına girmesinden doğan çok sayıda akanydevam