Doğruluk Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Doğruluk:
Bir düşüncenin düşünceye konu olan nesnesi ile örtüşmesidir,ona uygunluğunu ifade eder.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Doğruluk:
İnsanın bütün iş ve davranışlarında dinin emirlerine, aklın ve ilmin kanunlarına göre hareket etmesi.

Doğruluk ile ilgili benzer terimler:

Câiz : Dince yapılması yasak sayılmayan, yapılmasında sakınca bulunmayan şey devam

Seyri Sülûk : insanın tasavvuf disiplini altında manevi yürüyüşünü ifade eden bir tedevam

Vekâlet : Vekil olma; bir kimseyi, kendisi için bir işi yapmakla vazifelendirmek.devam

İstiska : Yağmur duası namazıdır.devam

Rida : Umre veya hac yapmak isteyen kimsenin ihrama girmek için mutat elbiselerdevam

Esma-ül Hüsna : Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki en güzel, en şerefli 99 ismi.devam