Doğruluk Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Doğruluk:
Bir düşüncenin düşünceye konu olan nesnesi ile örtüşmesidir,ona uygunluğunu ifade eder.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Doğruluk:
İnsanın bütün iş ve davranışlarında dinin emirlerine, aklın ve ilmin kanunlarına göre hareket etmesi.

Doğruluk ile ilgili benzer terimler:

İstikbal-i Kıble : Namaz kılmaya başlamadan önce önemli olan kıblemiz Kâbe'ye dönmektir. Nadevam

Bahira : Peygamber (sav)'in amcası Ebu Taliple beraber yaptığı seyahatte onun son devam

Esma-ül Hüsna : Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki en güzel, en şerefli 99 ismi.devam

Celil : Çok büyük, ulu.devam

Ahd-i Atik : 1- Eski sözleşme, anlaşma; Tevrat. 2- İsrailoğulları'na Hz. İsa'dan öncdevam

Hilm : Öfkeli ve hiddetli olduğu bir anda, kişinin gücü yettiği halde, kendini kontrdevam