Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Açık Oturum: Güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebildevam

Açıklık: Bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmaksızın, bir tek yargıyı kolayca belirtme özedevam

Akıcılık: Bir anlatımın zevkle okunması veya dinlenmesi, anlatımda şiirsel bir yönün bulundevam

Alıcı: Kaynaktan gelen mesajın iletici, araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi.devam

Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi: İletinin, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmesi.devam

Aliterasyon: Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla aynı seslerin, devam

Anı: Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra.devam

Anı (Hatıra): Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üsldevam

Anlam: Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatdevam

Anlamlama: Varlık, olay, duygu, düşünce ve hayalleri ses bileşimiyle simge hâline getirip kavdevam

Anlatıcı: 1- Hikaye, fıkra vb. anlatan kimse. 2- Bir sanat eserinde olayları, olguları,devam

Anlatım Biçimi: Birbirinden farklı konuları, olayları, gözlem ve izlenimleri anlatırken kullanıldevam

Armoni: Şiirde dizeyi, düz yazıda cümleyi oluşturan sözcüklerin, bu sözcüklerde yer alan devam

Asonans: Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla ünlü seslerin tdevam

Atatürkçülük: Atatürk'ün düşünce uygulamalarından kaynaklanan Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütdevam

Bağdaşıklık: Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları.devam

Bağdaşlılık: Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağıntıları.devam

Bağdaştırma: 1- Anlamlı birden çok dil birliğinin yan yana gelerek yeni bir anlam ifade etmesi. devam

Bağlaç: Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü.devam

Bağlam: Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu devam

Bağlam (İletişimde): İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam.devam

Bağlaşıklık: Bir metin ve metin parçasında dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan devam

Bakış Açısı: Herhangi bir varlık, olay ve insan karşısında, sahip olduğumuz dünya görüşü, hayat devam

Belgesel: Belge niteliği taşıyan, dökümanter.devam

Ben Merkezli Hikâye: Hikâyecinin gözlemlerinden ve dış dünyada yaşanan olaylardan yola çıkarak bireysel bdevam

Betimleme: Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir.devam

Bibliyografya: Eski Yunancada vasıflandırmak anlamına gelen biblios (kitap) ile grapho(yazma) devam

Biyografi: Yaşam öyküsü. Bir sanatçının, yazarın ya da meşhur bir insanın hayat hikayesinin adevam


DİĞER SAYFALAR :

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde 193 Terim Kayıtlı.