Dil Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Dil:
1- İletişim ve düşünmede kullanılan semboller dizisi.

2- Duygu ve düşünceleri yapay işaretlerle anlatmaya yarayan bir dizgedir (sistemdir).

Tarih Terimi Olarak Dil:
1- Yakalanan, tutsak edilen düşmandan, konuşturularak alınan bilgi.
2- Gönül.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Dil:
İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban.

Diksiyon ve Hitabet Terimi Olarak Dil:
İnsanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam bakımından her toplumun kendi değer yargılarına göre biçimlenmiş ortak kurallarının yardımı ile başkalarına aktarılmasını sağlayan, seslerden örülü çok yönlü ve gelişmiş bir sistem. Türkçe, Almanca, Çince, İngilizce, Japonca gibi.

Konuşma sırasında duyguların, düşüncelerin tam ve doğru olarak iletilebilmesi için telaffuz ve üsluba dikkat etmek gereklidir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Dil:
İnsanlar arasında fikirleri, duyguları konuşarak yada yazarak anlatmaya yarayan sözler.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Dil:
İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan.

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Dil:
İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan ses ve işaretlerin tümüne dil denir. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Çince gibi.

Arıcılık Terimi Olarak Dil:
Hortumun ince kıllarla kaplı uzantısı.

Dil ile ilgili benzer terimler:

Koloni birleştirme : Uygun yöntem kullanarak arı kolonilerin birleştirilmesi.devam

Fruktoz (Meyve şekeri) : Balın bünyesinde bulunan ve invertaz enziminin aktivitesiyle sukrozun devam

Ana arının kanadını kesmek : Ana arının kovanı terk etmemesi veya kovanı terk etse de uzağa uçamaması içindevam

Lipid : Arıların açlık durumlarında kullanmak üzere vücutlarında depoladıkları ydevam

Çerçeve deleceği : Tel takmak için çerçeve çıtalarına aynı anda, istenen sayıda delik açmak için kulldevam

Oğul (doğal) : Yeni bir arı ailesi oluşturmak üzere kovandaki ergin arıların yaklaşıkdevam