Dikine Hız Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Dikine Hız:
Herhangi bir gökcisminin uzay hızının, yada bir çift yıldızın dolanma hızının bakış doğrultusundaki bileşeni. Bu hız diğer bir anlamda bize yaklaşma yada bizden uzaklaşma hızıdır. Radyal Hız.

Dikine Hız ile ilgili benzer terimler:

Tayf : 1- Bir kaynaktan gelen ışığın, örneğin bir prizma yardımyla çeşitli dalga boyldevam

Messier M1-M103 : 18. yüzyılda yaşamış Fransız gökbilici Charles Messier tarafından derldevam

Uzay : 1. Gözlem aletleri ile ulaşılabilen nokta arasındaki varlık alanı başkdevam

Tayf Sınıflaması : Yıldızları, tayflarında görülen görünüş ve özelliklerine göre sınıflardevam

Uzay Koloni ve Savunma Bilimi : Uzay koloni ve savunma bilimi, yeryüzünde, başka bir gezegen ya da gezdevam

Gök Cismi : Uzay, meteorlar, gezegenler ve yıldızlarla doludur. Bunların hepsi gökdevam