Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü:
Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasının yerine getirilmesi yükümlülüğü.

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü ile ilgili benzer terimler:

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam