Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü:
Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasının yerine getirilmesi yükümlülüğü.

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü ile ilgili benzer terimler:

Kurulu Güç (Brüt Güç) : Jeneratör çıkışında ölçülen elektrik gücüdür.devam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Radyoaktivite : Bazı çekirdeklerin anında partikül ya da gama ışınları yayma, parçalanma ydevam

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam