Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü:
Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasının yerine getirilmesi yükümlülüğü.

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü ile ilgili benzer terimler:

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam

Uzun Dönem Planlama : Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamakdevam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) : Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunladevam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam