Digital Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Bilgisayar Terimi Olarak Digital:
Sayısal.

Uydu Terimi Olarak Digital:
Bilgilerin ikili sayılara dönüştürülüp depolanması, gönderilmesine ilişkin yöntem. Sadece iki seviye kullanıldığından bu devrelerin gürültüye karşı duyarlılığı son derece azdır ve işaretler kalitelerinden hiçbir şey kaybetmeden saklanabilir ve çok uzaklara iletilebilir.

Digital ile ilgili benzer terimler:

Elavation : Çanak antenlerin yeryüzü ile yaptıkları dikey açı.devam

Ku-Bant : Avrupa standartlarına göre frekans tayfında Uplink: 13750 MHz / 14500 devam

Frequency Modulation (FM) : Frekans modülasyonu. Sinyalin frekansı değiştirilerek uygulanan modülasyodevam

Smartcard : Dekoder cihazının içine kullanıcının kendi takabileceği kredi kartı boyutundevam

Pulse Code Modulation (PCM) : Darbe kodu kiplemesi. Phase: Bir işaretin başka bir referansa göre kaydevam

Ground Station : Yer istasyonu.devam