Devre Uzunluğu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Devre Uzunluğu:
Elektrik devresini oluşturan iletkenlerin gerçek uzunluklarının ortalamasıdır. (Devre uzunluğu hesabında, düzey ve dairesel montaj farkları dikkate alınır.)

Devre Uzunluğu ile ilgili benzer terimler:

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam

Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) : EUE Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenendevam