Destek Enerjisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Destek Enerjisi:
Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerji ikmalinin alternatif ya da paralel olarak tamamlanması için kullanımıdır. Bu enerji biçimi genellikle ticari niteliklidir. Not: Yardımcı Enerji, Destek Enerjinin özel bir biçimidir.

Destek Enerjisi ile ilgili benzer terimler:

İnvertör İstasyonu : Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.devam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam

Tesis : Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, devam

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam