Destek Enerjisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Destek Enerjisi:
Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerji ikmalinin alternatif ya da paralel olarak tamamlanması için kullanımıdır. Bu enerji biçimi genellikle ticari niteliklidir. Not: Yardımcı Enerji, Destek Enerjinin özel bir biçimidir.

Destek Enerjisi ile ilgili benzer terimler:

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam