Derviş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Derviş:
Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışında tarikatının adetlerini güden kişi.

Tarih Terimi Olarak Derviş:
Farsça'da dilenci anlamına gelen bir sözcüktür. Tasavvufta ise, bir tarikata girerek, Dünya'nın maddi olanaklarından elini eteğini çekerek yoksulluğu seçen, bir tarikat şeyhine bağlanıp tekkede hizmet eden, çile dolduran ve ibadetle nefsini terbiye eden kimsedir. Dervişlikte amaç insanın yüreğini arındırarak olgunlaşması ve Allah'ın rızasına ulaşmaktır.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Derviş:
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Derviş:
Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi. Tarikat mensuplarının çoğu fakir olduğu için, bu isimle anıldığı ileri sürülür. 

Derviş ile ilgili benzer terimler:

Tekke : Tarikat etkinliklerinin yürütüldüğü yapılardır. Tekke, Farsçada dayanacak ydevam

Üfürükçü : Nefes etmek, nüsha (muska) yazmak, fala bakmak, cin ve peri çarpmalarınadevam

Sancaktar : Sancak taşıyan kişiye denir. Aynı mânâda "alemdar" kelimesi de kullanılıdevam

Adem : Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir.devam

Telbîs : Arapça, birbirine karıştırmak manasına bir kelime. Bir şeyin, zıddı olandevam

Derviş : Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi. devam