Derviş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Derviş:
Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışında tarikatının adetlerini güden kişi.

Tarih Terimi Olarak Derviş:
Farsça'da dilenci anlamına gelen bir sözcüktür. Tasavvufta ise, bir tarikata girerek, Dünya'nın maddi olanaklarından elini eteğini çekerek yoksulluğu seçen, bir tarikat şeyhine bağlanıp tekkede hizmet eden, çile dolduran ve ibadetle nefsini terbiye eden kimsedir. Dervişlikte amaç insanın yüreğini arındırarak olgunlaşması ve Allah'ın rızasına ulaşmaktır.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Derviş:
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Derviş:
Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi. Tarikat mensuplarının çoğu fakir olduğu için, bu isimle anıldığı ileri sürülür. 

Derviş ile ilgili benzer terimler:

Ahrar : Arapça hür kelimesinin çoğuludur, hürriyet sahibi olanlar, hür kişiler demdevam

Mürit (Mürid) : 1. Arapça, isteyen demektir. Allah'a vuslatı arzu eden, bir başka deyişldevam

Ağyar : Arapça, gayr kelimesinin çoğulu olup, lügatta yabancı, el, başkası gibi madevam

Sanduka : Türbelerde, mezarların üzerine tahtadan sandık şeklinde yapılan ve üstdevam

Fenafişşeyh (Fena Fi'ş-Şeyh) : Arapça, şeyhte fâni olmak demektir. Müride göre şeyhi, gözü önünde görmektdevam

Sûfî : Arapça, yünlü, yün giyen anlamına gelen bir kelime. Hakk'a erişen kişiyedevam