Demir Perde Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Demir Perde:
Aynı zamanda koruyucu perde.Bu demir bir perde değil, bir yangın durumunda yukarıdan ana perdeye doğru indirilen büyük bir metal kapıdır. Bu sayede seyirci yerleri sahnenin olduğu bölümden alevleri ve duman yoğunluğunu keserek ayrılır ve aşırı ısınmayı engellemek için yukarıdan su püskürtülür.

Demir Perde ile ilgili benzer terimler:

Orta Antik Komedya : Antik Yunan komedyasının ikinci evresidir. Eski komedya ile orta komeddevam

Yönetmen : Bir oyunu, gerekli gerekli ön hazırlığı ve yorumu yaptıktan sonra, dengeldevam

Oyun Kurmak : Betiğe dayanmayan ve daha çok doğaçlama ile geliştirilen oyunları ortaya çıkartmdevam

Fısıldayıcı Defteri : Fısıldayıcının elinde bulunan, betikle birlikte oyuncuların sahnedeki devam

Dükkan : 1- Doğaçlamaya dayanan Türk tiyatrosu argosunda tiyatro yapısı. 2- Ortdevam

Reis : Anadolu'da oyunları düzenleyenlere verilen adlardan biri.devam