Demant Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Demant:
Müşteri tesislerinden çekilen gücün o ay içindeki 15 dakikalık değerlerin en büyüğü olan (kW olarak) ani güç.

Demant ile ilgili benzer terimler:

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

Nominal Güç (Nominal Kapasite) : Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami devam

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Enerji Üreticisi : İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grudevam

Direkt Hat : Enterkonnekte sistemin tamamlayıcısı olan bir elektrik hattı.devam

Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği : Bir Üretim Grubunun, kendi dışındaki enerji kaynaklarından faydalanmaksdevam