Debi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Debi:
Birim zamanda belirli bir kesitten boşalan su miktarıdır.

Debi ile ilgili benzer terimler:

Temel Yük Santralı : Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır.devam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Marjinal İşletme Maliyeti : Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Ürdevam

İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) : Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştdevam

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) : Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararldevam

Ölçüm : Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.devam