Darülfünun Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Darülfünun:
Üniversite.

Osmanlıca Terimi Olarak Darülfünun:
Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Darülfünun:
Üniversite reformu öncesinde İstanbul Üniversitesinin eski adı.

Darülfünun ile ilgili benzer terimler:

Beher : Her bir.devam

Muhalif : Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan, aykırı olan kimse. Adevam

Kolağası : Osmanlı Ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında Subay rütbesi, ön yüzbadevam

Bilfiil : Fiilen, doğrudan doğruya, iş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarakdevam

Meclis-i Mebusan (Mebusan Meclisi) : Osmanlı Devleti'nde Meclis.devam

Aşar : Eskiden tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi.devam