Darülfünun Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Darülfünun:
Üniversite.

Osmanlıca Terimi Olarak Darülfünun:
Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Darülfünun:
Üniversite reformu öncesinde İstanbul Üniversitesinin eski adı.

Darülfünun ile ilgili benzer terimler:

Kaim : 1- Bir şeyin yerine geçen. 2- Var olan, ayakta duran. 3- Her zamdevam

Abluka : Kuşatma.devam

Vekâlet : Vekillik.devam

Blok : Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu.devam

Ödün : Karşı taraşa anlaşmak amacıyla bazı haklardan vazgeçme (Tâviz).devam

Fıtri : Yaradılışla ilgili, yaradılıştan, doğuştan olan.devam