Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi:
İletim Şebekesine bağlı olmayıp, doğrudan bir Müşterinin şebekesine ya da Dağıtım Şebekesine bağlı olan üretim gruplarını işleten enerji üreticisi.

Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi ile ilgili benzer terimler:

Birincil Enerji Üretimi : Doğal kaynaklardan enerji sağlanması ve daha kapsamlı olarak, belirli türetidevam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Yüksek Fırın Gazları : Yüksek fırında ham demir üretimi sırasında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam

Elektrik Faturasında Belirtilen Güç : Elektrik Faturası bedelinin hesaplanmasında esas alınan güç değeridir.devam