Dağıtım Şebekesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Dağıtım Şebekesi:
TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir dağıtım şirketine ait ve bu şirket tarafından işletilen Şebeke.

Dağıtım Şebekesi ile ilgili benzer terimler:

İletim Planlayıcısı : TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinindevam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam