Dağıtım Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Dağıtım:
1. Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması olayıdır.

2. Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi.

Elektrik Terimi Olarak Dağıtım:
Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerinde nakledilmesi.

Dağıtım ile ilgili benzer terimler:

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam

Üretim Santralı : İlgili yardımcı ekipman, yakıt, depo, stoklar ve İletim ya da Dağıtım Şebekedevam

Radyoaktivite : Bazı çekirdeklerin anında partikül ya da gama ışınları yayma, parçalanma ydevam

Talebin Dayanakları : Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayandevam