Dağıtım Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Dağıtım:
1. Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması olayıdır.

2. Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi.

Elektrik Terimi Olarak Dağıtım:
Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerinde nakledilmesi.

Dağıtım ile ilgili benzer terimler:

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

Reaktif Enerji : Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ildevam

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam