Dağıtım Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Dağıtım:
1. Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması olayıdır.

2. Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi.

Elektrik Terimi Olarak Dağıtım:
Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerinde nakledilmesi.

Dağıtım ile ilgili benzer terimler:

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam

Döner Yedek (Spinning reserve) : Bir ünitenin, sistem yük talebinin ani artması veya üretim sisteminde devam

Doğru Akım (DA) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. Doğru akım,devam

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam