Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi):
Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan transformatör merkezidir.

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) ile ilgili benzer terimler:

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

TOOR : İşletme Haklarının Devri.devam

Lisans : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tdevam

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam

Üretim Grubu : BDGT Modülünün bir parçası olan üretim grubu ve bu üretim grubunun harekdevam