Dağıtım Maliyeti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Dağıtım Maliyeti:
Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilave yüke karşılık gelecek yatırımın o yılki amortisman ve işletme masraflarından oluşan maliyettir.

Dağıtım Maliyeti ile ilgili benzer terimler:

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı : Müşterilere enerji satan şirketlerdir.devam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Çok Yakıtlı Santral : Ardarda veya çevrim halinde devamlı olarak birden fazla çeşit yakıt kullandevam