Dağıtım Maliyeti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Dağıtım Maliyeti:
Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilave yüke karşılık gelecek yatırımın o yılki amortisman ve işletme masraflarından oluşan maliyettir.

Dağıtım Maliyeti ile ilgili benzer terimler:

Güç Faktörünün Düzeltilmesi : Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyldevam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Ölçüm : Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.devam

Örgü Şebeke : Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Ddevam

Senkronize Olma : Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bdevam

Büyük Tüketici : Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda endevam