Dağıtım Maliyeti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Dağıtım Maliyeti:
Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilave yüke karşılık gelecek yatırımın o yılki amortisman ve işletme masraflarından oluşan maliyettir.

Dağıtım Maliyeti ile ilgili benzer terimler:

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Tek Terimli Tarife : (Basit Tarife)Yalnızca tüketilen elektrik enerjisi kilowatt-saat (kWh)devam

Puant Tüketimi : Bir şebekedeki en yüksek enerji tüketimidir.devam

Hat : Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demidevam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam