Compression (Sıkıştırma) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fotoğrafçılık Terimi Olarak Compression (Sıkıştırma):
Bir dijital kameranın oluşturduğu resim dosyası en az 640×480 çözünürlüklü olsa, bu 307200 piksellik bir resim dosyası demektir. Her bir piksel 24 bit renk derinliğine sahip olduğuna göre bu resim dosyası takriben 1 MB'lık bir dosya olacaktır demek. Bu nedenle dijital kameralar genellikle resim dosyasını sıkıştırarak kaydeden resim formatı kullanırlar ki oluşacak bu 1 MB'lık esim dosyası daha az yer kaplayarak daha fazla resim çekebilme imkanı oluşabilsin. Bunların en yaygını da JPEG resim formatıdır. Fakat sıkıştırma esnasında resim dosyasında her ne kadar bir çok kimse tarafından anlaşılamasa da veri kaybının olduğunu unutmamak gerekir.

Uydu Terimi Olarak Compression (Sıkıştırma):
Kullanılan bant genişliğinin azaltılması, en etkili şekilde kullanılması için ses ve görüntü sinyallerinin bandt genişliğinin azaltılmasına yönelik yapılan işlemdir. Sıkıştırılan sinyal, uydu ?transponder?ında daha az yer kaplar ve uydudaki transponder kapasitesini daha etkili olarak kullanılır.

Compression (Sıkıştırma) ile ilgili benzer terimler:

End of Life satellite (EOL) : Haberleşme uydusunun faaliyet ömrü.devam

Common Intermediate Format (CIF) : Hem PAL hem de NTSC den nispeten kolayca çıkartılabilen CCITT nin kabul devam

Band : Spektrumda belli bir frekans aralığını içine alan bölge.devam

dBW : Desibelin güç cinsinden değeri.devam

EMU (Yazılım) : EMU, CAM'ın yaptığı işi gören bir Hex; yani makine dilinde bir programdırdevam

Packet Data : Depolanan bilgilerin ?paket? denilen farklı birimler halinde gönderilmdevam