Common Intermediate Format (CIF) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Common Intermediate Format (CIF):
Hem PAL hem de NTSC den nispeten kolayca çıkartılabilen CCITT nin kabul ettiği bir ara televizyon sunum formatı. Örnek sayısı 625 satırlık avrupa sisteminden, saniyedeki çerçeve sayısı ise 525 satırlık amerikan sisteminden alınarak 360x288 ve 29.97 Hz'lik ortak CIF standardı elde edilmiştir.

Common Intermediate Format (CIF) ile ilgili benzer terimler:

Carrier To Noise Ratio (C/N) : Taşıyıcı Gürültü Oranı. Alınan işaretteki taşıyıcı gücünün gürültü gücdevam

SECAM ? Séquence Couleur à memoire : Fransa'da geliştirilmiş, 625 çizgi, 50 görüntü/saniye özelliğinde renkli tedevam

Low Noise Amplifier (LNA) : Yer istasyonunun alıcısı ile anten arasında bir ön yükseltici olarak kdevam

Tracking : Bir antenin uydudan gelen sinyaldeki bozulmayı minimize edecek şekildedevam

Gain : Kazanç, yükseltmenin dB cinsinden karşılığı.devam

Amplitude Modulation (AM) : Genlik Modülasyonu (GM). Elektriksel sinyalin genliği değiştirilerek yapılandevam