Çok Devreli Hat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Çok Devreli Hat:
Birden çok elektrik devreli hattır.

Çok Devreli Hat ile ilgili benzer terimler:

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Güvenilirlik (Reliability) : Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktardevam