Cihaz Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Cihaz:
Aygıt, alet, takım.

Hukuk Terimi Olarak Cihaz:
Çeyiz; takım; alet; aygıt

Elektrik Terimi Olarak Cihaz:
Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Cihaz:
Birçok parçadan yapılmış alet, aygıt.

Cihaz ile ilgili benzer terimler:

Sifon : Sıvıların kaptan kaba boşaltılmasında kullanılan boru.devam

Bira Mayası : Maya olarak kullanılan bir mantar çeşidi.devam

Paleontoloji : Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürütdevam

RNA polimeraz : DNA dan RNA sentezini gerçekleştiren enzim.devam

Stoma(gözenek) : Yaprağın alt ve üst yüzeylerinde bulunan, gaz alışverişini sağlayan delik.devam

Tam Gölge : Işığın yarı saydam ya da saydam olmayan maddelerden geçmemesi nedeniyle arkdevam