Çift Terimli Tarife Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Çift Terimli Tarife:
Sözleşme gücü karşılığı Kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak tüketilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır. Bu tarifenin amacı, bir yönüyle abone ölçeğinde toplam güç ihtiyacını belirleyerek sistemi kontrol altında tutmak bir yönüyle de aboneyi güç ile dengeli bir tüketime teşvik ederek gereksiz kapasite artırımlarını engellemektir.

Çift Terimli Tarife ile ilgili benzer terimler:

Yalıtkan Madde : Elektrik akımım geçirmeyen lastik, plastik, cam, porselen gibi maddelerddevam

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam