Çift Terimli Tarife Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Çift Terimli Tarife:
Sözleşme gücü karşılığı Kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak tüketilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır. Bu tarifenin amacı, bir yönüyle abone ölçeğinde toplam güç ihtiyacını belirleyerek sistemi kontrol altında tutmak bir yönüyle de aboneyi güç ile dengeli bir tüketime teşvik ederek gereksiz kapasite artırımlarını engellemektir.

Çift Terimli Tarife ile ilgili benzer terimler:

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

Jeotermal Santral : Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.devam

Jeotermal Enerji : Yerkabuğu içindeki mağma, pluton, radyoaktif elementlerin doğal parçalanmasından ildevam

İşletmeye Amade Olma Faktörü : O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için duruladevam

Sabit Ücret : Abonelerin enerjiyi marjinal maliyete eşit fiyatla satın almaları ve kdevam

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam