Çift Terimli Tarife Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Çift Terimli Tarife:
Sözleşme gücü karşılığı Kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak tüketilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır. Bu tarifenin amacı, bir yönüyle abone ölçeğinde toplam güç ihtiyacını belirleyerek sistemi kontrol altında tutmak bir yönüyle de aboneyi güç ile dengeli bir tüketime teşvik ederek gereksiz kapasite artırımlarını engellemektir.

Çift Terimli Tarife ile ilgili benzer terimler:

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam

Su Alma Ağzı : Barajın kaynak yönünde ve enerji üretimi için doğrudan rezervuardan su alındevam

Elektrik Hattı : Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, ildevam

Röle : Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi dudevam