Çift Baralı ve Transferli Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Çift Baralı ve Transferli Sistem:
İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.

Çift Baralı ve Transferli Sistem ile ilgili benzer terimler:

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam

Ekip Şefi : Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakdevam

Toptan Satış Fiyat Tarifesi : MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enedevam

Açık Devre : Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu dedevam

Puant Tarifesi : Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde devam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam