Çift Baralı Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Çift Baralı Sistem:
İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.

Çift Baralı Sistem ile ilgili benzer terimler:

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

Döner Yedek (Spinning reserve) : Bir ünitenin, sistem yük talebinin ani artması veya üretim sisteminde devam

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam