Cemaat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Cemaat:
1- Bir imama uyup namaz kılan kişiler.

2- Bir dinden veya soydan olanların topluluğu.

3- İnsan kalabalığı.Toplanmış İnsanlar.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Cemaat:
Kan bağıyla bir araya gelmiş, uzmanlaşmanın olmadığı, dayanışma esaslı insan grupları.

Hukuk Terimi Olarak Cemaat:
Bir dinden veya ırktan bulunanların topluluğu; toplum; topluluk; insan kalabalığı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Cemaat:
1- Toplu olarak namaz kılarken imama uyan kimse ya da kimseler.

2- Bir fikir ve inanç etrafında toplanmış insan topluluğudur. Bir ülkede azınlık halinde yaşayan insanlarda bir cemaat oluştururlar.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Cemaat:
1- İnsan kalabalığı, topluluk.

2- Bir dinden veya aynı soydan olanların topluluğu.

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Cemaat:
Kan bağlılığının, benzerliğin, geleneklerin bulunduğu, iş bölümünün az görüldüğü insan topluluğu.

Cemaat ile ilgili benzer terimler:

Kondisyon : 1- Sporcunun oyun veya yarışma içinde dengeli ve devamlı bir tempoda olmdevam

Politika : Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleşdevam

Müyesser : Kolaylıkla ortaya çıkan.devam

Hemoglobin : 1. Alyuvarların yapısında bulunan, kana kırmızı rengini veren madde, kdevam

Akrilik : Renksiz, keskin kokulu asitler.devam

Pösteki : Koyun veya keçi derisi.devam