Çekim Kuvveti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Çekim Kuvveti:
Doğanın temel kuvvetlerinden biri, tüm maddeler arasında var olan bir kuvvet. Bu kuvvet manyetik, elektriksel, elektromanyetik ve çekirdek içinde etkin olan nükleer kuvvetlerden daha zayıf olup, maddenin iç yapısında rol oynamaz. İki cismin kütleleriyle doğru aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

Çekim Kuvveti ile ilgili benzer terimler:

Optik Ağ : Birbirine paralel ve eşit aralıklı ince tellerden veya cam levha üzeridevam

Ağlı Ayna : Prizma kullanılmadan beyaz ışığı renklere ayırmak için, üzerine ince koşut devam

Uzay Araçları ve Yolculuk Bilimi : Uzay araçları ve yolculuk bilimi, uzay araçlarıyla diğer gök cisimlerine yapıdevam

Gök Ekvatoru : Yerin ekvator düzleminin gökküresi ile arakesiti. Gökekvatorunda dik adevam

Neptün Ötesi Cisimler : Çoğunlukla kuyruklu yıldızlardan oluşan, aralarında Plüton ve Eris'in de bdevam

Astronomik Birim (AB) : Güneş'in merkeziyle, Dünya'nın merkezi arasındaki ortalama uzaklık 1 Adevam