Carrier To Noise Ratio (C/N) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Carrier To Noise Ratio (C/N):
Taşıyıcı Gürültü Oranı. Alınan işaretteki taşıyıcı gücünün gürültü gücüne oranının dB cinsinden ifadesi. Bir video sinyalinde C/N ne kadar büyük olursa resim de o kadar iyi olur.

Carrier To Noise Ratio (C/N) ile ilgili benzer terimler:

Superstation : Yayınlarının ülke çapında uydu antenleri ve kablo sistemleri aracılığıyla tdevam

KHz : 1 Kilo Hertz = 1000 Hertzdevam

Dish (Çanak) : Uydu anteni için kullanılan argodevam

Ground Station : Yer istasyonu.devam

Az-El Mount : Azimuth-Elevation Mount. Çanak Antenin Yatay ve Düşey yönde hareket kabdevam

Atmospheric Absorption Loss : Atmosferik absorbe kayıpları. Elektromanyetik sinyallerin atmosferdekidevam