Çalışma Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Çalışma Süresi:
Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.

Çalışma Süresi ile ilgili benzer terimler:

Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) : MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alındevam

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi : Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan devam

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam

Enerji Analizi : Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerindedevam