Câhiliye Dönemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Câhiliye Dönemi:
Peygamber (sav)' den önce Arapların yaşadığı döneme verilen isim.

Câhiliye Dönemi ile ilgili benzer terimler:

Mikâil : Evrendeki tabiat olayları ile görevli melek.devam

Haşimoğulları : Hz. Peygamberin kabile ve sülâlesine verilen ad.devam

Sinsi : Gizli, kurnazca, alttan alta iş gören.devam

Akıl Baliğ : 1. Buluğ çağına ulaşmış akıllı kimse. 2. Mükellef, yükümlülük ve sorumluldevam

Davi : Dava.devam

Dört Büyük Kitab : Tevrât, Zebûr, İncil ve Kur'an'dır.devam