Câhiliye Dönemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Câhiliye Dönemi:
Peygamber (sav)' den önce Arapların yaşadığı döneme verilen isim.

Câhiliye Dönemi ile ilgili benzer terimler:

Alamet : Belirti, işaret, iz, nişan, damga, sembol.devam

Fidye : 1- Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadedevam

Çare : Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken ydevam

Vedizm : Çok tanrılı Hint dinlerinden biri. Bazı tarihçiler, Mecusiliğin ilk şeklinindevam

Muzâf Su : Bir şeyden elde edilen su -karpuz suyu gibi- veya başka bir şeyle, su devam

Mahreç : Mahreç harflerin çıkış yeri demektir. Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadettir. Adevam