By-Pass (Baypaslı) Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak By-Pass (Baypaslı) Sistem:
Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Revizyon durumlarında) şöntleyen ayırıcı ve bağlantılarından oluşan sistem.

By-Pass (Baypaslı) Sistem ile ilgili benzer terimler:

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Demant : Müşteri tesislerinden çekilen gücün o ay içindeki 15 dakikalık değerlerin en devam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

Destek Enerjisi : Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerdevam