By-Pass (Baypaslı) Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak By-Pass (Baypaslı) Sistem:
Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Revizyon durumlarında) şöntleyen ayırıcı ve bağlantılarından oluşan sistem.

By-Pass (Baypaslı) Sistem ile ilgili benzer terimler:

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam

Yüksek Frekans Müdahalesi : Frekansa Duyarlı Mod içerisinde çalışmakta olan bir MYD dahil Üretim Grubundevam

Nihai Tüketici : Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.devam

Çok Yakıtlı Santral : Ardarda veya çevrim halinde devamlı olarak birden fazla çeşit yakıt kullandevam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam

Faydalı Enerji (Useful enrgy) : Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişdevam