Büyük Tüketici Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Büyük Tüketici:
Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda enerji gerektiren yöntem, endüstri ya da sektördür. Böylece bir tüketici çokluk "Enerji Yoğun" tüketici olarak adlandırılır.

Büyük Tüketici ile ilgili benzer terimler:

Teklif Usulü : Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni devam

Üretim Santralı : İlgili yardımcı ekipman, yakıt, depo, stoklar ve İletim ya da Dağıtım Şebekedevam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Motorin (Dizel Yakıtı) : Dizel tipi içten yanmalı motorlarda kullanılan sıvı hidrokarbon karışımıdevam

Elektrik Faturasında Belirtilen Güç : Elektrik Faturası bedelinin hesaplanmasında esas alınan güç değeridir.devam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam