Büyük Tüketici Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Büyük Tüketici:
Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda enerji gerektiren yöntem, endüstri ya da sektördür. Böylece bir tüketici çokluk "Enerji Yoğun" tüketici olarak adlandırılır.

Büyük Tüketici ile ilgili benzer terimler:

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Zero Potential : Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.devam

Tek Yakıtlı Santral : Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.devam

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam

Yapım Süresi (Teslim Süresi) : Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiydevam

Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği : Bir Üretim Grubunun, kendi dışındaki enerji kaynaklarından faydalanmaksdevam