Büyük Tüketici Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Büyük Tüketici:
Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda enerji gerektiren yöntem, endüstri ya da sektördür. Böylece bir tüketici çokluk "Enerji Yoğun" tüketici olarak adlandırılır.

Büyük Tüketici ile ilgili benzer terimler:

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim AŞ.devam

Doğru Akım (DA) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. Doğru akım,devam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam