Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN):
İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan olarak sağladığı ve toptan olarak ölçümlendiği nokta. Aksi belirtilmediği sürece, buradaki Kullanıcı bir İHS, ya da Doğrudan Bağlı Müşteri olarak anlaşılmalıdır.

Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) ile ilgili benzer terimler:

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler : Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih devam

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam

TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim AŞ.devam

Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası : (Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata devam