Bütünleme Sınavı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Üniversite Terimi Olarak Bütünleme Sınavı:
1. Üniversite öğrencileri arasında kısaca "büt" olarak telaffuz edilir. Vize ve finallerde aldığınız notlar derste başarılı olmanız için yeterli değilse bütünleme sınavına girmeniz gerekir. Yani başarılı olmanız için size tanınmış ekstra bir sınav hakkıdır.

2. Okullarda başarısız olan öğrenciler için yapılan ek sınav, bütünleme sınavı, ikmal imtihanıdır. Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen sınavlarda başarısız olan öğrenciler için telafi amaçlı yapılan sınav türüdür.

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Bütünleme Sınavı:
İlk ve orta dereceli okullar ile üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğrenciler için genellikle yaz tatili sonunda açılan sınav.

Bütünleme Sınavı ile ilgili benzer terimler:

Ödev : 1. Belli bir ders konusu ya da ünitesi ile ilgili olarak öğrencinin yapmadevam

Yerinden Yönetim : Eğitim programlarını yerel gereksinmelere uydurmada yerel orunlara, okul devam

Bilişsel Gelişim : Anlama ve kavramada kullanılan zihinsel yetilerin gelişimi.devam

Eğitim Sineması : Eğitim filmlerinin yapımı ve sorunlarıyla uğraşan sinema kolu.devam

Ölçme : Bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayılarla ya da başka sembollerledevam

Bireyselleştirilmiş Öğretim : Öğrenciler arasındaki bireysel ayrılıkları göz önünde tutan, her öğrenciyedevam