Brüt Kapasite (Gross capacity) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Brüt Kapasite (Gross capacity):
Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerin iç tüketimi dahil.

Brüt Kapasite (Gross capacity) ile ilgili benzer terimler:

Pik Yük Santralı : Özellikle pik yükün karşılanması için işletmeye katılan elektrik santralıdevam

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Anahtar (Şalter) : Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.devam