Brüt Düşü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Brüt Düşü:
(Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üst noktası ile en düşük noktası arasındaki fark.

Brüt Düşü ile ilgili benzer terimler:

Fider : Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji ildevam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

ESI : Electricity Supply Industry.devam

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam