Brüt Düşü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Brüt Düşü:
(Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üst noktası ile en düşük noktası arasındaki fark.

Brüt Düşü ile ilgili benzer terimler:

Bağlantı Noktası (BN) : İletim Sistemindeki, bir Enerji Üreticisi, Doğrudan Bağlı bir Müşteri, bir İletdevam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam

İletim Planlayıcısı : TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinindevam