Bozucu Etki Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bozucu Etki:
Enerji Sisteminde ani olarak meydana gelen, bir üretim kaybından, yük kesintisinden ya da tesis, kablo ya da havai hat arızasından kaynaklanan belirgin değişiklik.

Bozucu Etki ile ilgili benzer terimler:

Enerjinin Değiştirilmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yenidendevam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Maliyete Esas Üretim : Net üretimdir. Yani ivme veren kuvvet, yardımcılar, yardımcı üretim yedevam

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Anma Gerilim : (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümüdevam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam