Boylam Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Coğrafya Terimi Olarak Boylam:
1- Dünya üzerindeki her hangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değerine Boylam denir. Derece, dakika ve saniye olarak ifade edilir.

2- Dünya üzerinde herhangi bir noktayla, Londra yakınındaki Greenwich Gözlem Evi'nden geçen meridyen arasındaki paralel yayının açı cinsinden değeri.

3- Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açısal değeridir.
Q açısı, D noktasının başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir ve D noktasının boylam derecesini verir.
Örnek : D noktasına ait Q açısının değeri 30 derece ise, D noktasının boylam derecesi 30° dir.

Denizcilik Terimi Olarak Boylam:
Bir mevkiin boylamı, o mevkiden geçen boylam ile başlangıç boylamı arasındaki doğuya veya batıya olan ekvator yayı veya açısıdır. Başlangıç boylamı sıfır derece olup Greenwich'ten geçtiği kabul edilir. Boylamlar doğuya doğru eksi değerde olup, 0 dereceden 180 dereceye; batıya doğru artı değerde ve 0 dereceden 180 dereceye kadar ölçülür. 15 derecelik iki boylam arası bir saat olarak kabul edilir.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Boylam:
Bir küre üzerindeki herhangi bir noktanın, başlangıç dairesinden açısal uzaklığı. boylamın adı, seçilen temel düzleme göre değişir.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Boylam:
Küre yüzeyindeki bir noktadan geçen meridyen ile başlangıç meridyeninin ekvator üzerinde ayırdığı daire yayı ya da bu yaya karşılık gelen; saat yönünün tersinde büyüyen ve sıfır (0) ile (+,-) 180 derece arası değişen küresel koordinat, tul.

Boylam ile ilgili benzer terimler:

Doğrultma : İki boyutlu nesne uzayının fotoğraflarından, kontrol yardımı ile noktalarıdevam

Kontrol Noktası : Konum koordinatları jeodezik yöntemlerle belirlenmiş, zeminde beton, çivdevam

Film Tarayıcı : Rulo halindeki orijinal hava filmlerinden, rulo durumunu koruyarak, tadevam

Yeniden Örnekleme : Sayısal görüntülerden, dönüklük ve ölçek değişikliği yaparak yeni bir görüntü devam

Yer Bağlantılama : Yer kontrol noktaları yardımı ile uydu görüntüleri üzerinde projeksiyodevam

Görüntü Histogramı : Sayısal görüntüyü oluşturan piksellerin gri değerlerinin dağılımını gösterendevam