Bolometrik Parlaklık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Bolometrik Parlaklık:
Bir gökcisminin tüm dalgaboylarında kadir biriminde ölçülen parlaklığı.

Bolometrik Parlaklık ile ilgili benzer terimler:

Nötrino : Elektrik yükü olmayan, çok küçük kütleye sahip olan ve çekirdek tepkimelerindevam

Güneş Tutulması : Güneş tutulması, Ay yeni ay evresindeyken Dünya ile Güneş arasında buldevam

Akyıldız (α CMa) : Büyükköpek'in α yıldızı.devam

Alıcı : Işığı, elektromanyetik dalgaları alıp değerlendiren araç. Göz, fotoğraf plağı, radyodevam

Radyo Galaksi : Güçlü manyetik alanlar nedeniyle çok fazla radyo ışınımı yapan galaksiler.devam

Radyo Dalgaları : Dalga boyları 1 milimetreden uzun dalgalardır. Dalga boyları çok uzun oldevam