Bolometrik Parlaklık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Bolometrik Parlaklık:
Bir gökcisminin tüm dalgaboylarında kadir biriminde ölçülen parlaklığı.

Bolometrik Parlaklık ile ilgili benzer terimler:

Kozmoz : Evren.devam

Doppler Etkisi : 1. Bir ışık (veya ses) kaynağı bizden uzaklaşır ve bize yaklaşırken dalgadevam

Yerberi (Perigee) : Ay'ın ya da yapay bir uydunun Dünya çevresinde döndüğü yörüngede Dünya'ya edevam

Astronomi Uyduları : Astronomi uyduları, uzayda seyreden büyük teleskoplardır. Yörüngesi Düdevam

Sürekli Tayf : Salma ve soğurma çizgileri bulunmayan ışınım tayfı. Böyle bir tayfı, sıcak devam

Yeğinlik : Birim alandan, birim zamanda geçen enerji miktarı.devam