Bolometrik Parlaklık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Bolometrik Parlaklık:
Bir gökcisminin tüm dalgaboylarında kadir biriminde ölçülen parlaklığı.

Bolometrik Parlaklık ile ilgili benzer terimler:

Alaca Gök : Gün battıktan sonra alaca karanlığa bürünmüş olan gök.devam

Kozmoz : Evren.devam

Çevren : Gözlemcinin bulunduğu noktadan yer yuvarlağına çizilen teğet düzlemin gök küresi devam

Renk Sapıncı : Bir merceğin odak noktasının gelen ışığın rengine bağlı olması nedeniyle görüntdevam

Sürekli Tayf : Salma ve soğurma çizgileri bulunmayan ışınım tayfı. Böyle bir tayfı, sıcak devam

Arabacı : Bir takımyıldızın adı.devam