Bolometrik Işınım Gücü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Bolometrik Işınım Gücü:
Işınım yapan bir cismin tüm yüzeyinden uzaya birim zamanda yaydığı ışınım enerjisi. Işınım gücü tüm dalgaboylarındaki ışınımı kapsıyorsa bolometrik ışınım gücüdür.

Bolometrik Işınım Gücü ile ilgili benzer terimler:

Rumi Takvim : Mali işlerde kullanılmak üzere eski Bizans takvimi esas alınarak hazırdevam

Iraksım : Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki devam

Kavuşma Konumu : Güneş ile herhangi bir gezegenin, Güneş ile Ay'ın Yer'e göre aynı hizadevam

Yörünge Düzlemi : Yörüngenin daire, elips, parabol, hiperbol gibi bir düzlem çizgisi olmasdevam

Zaman Aralığı : Ölçülen iki zaman arasında geçen süre.devam

Aydınlık : Bir yüzeyin ya da ortamın ışıklı olması hali.devam