Birincil (Primer) Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Birincil (Primer) Enerji:
Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.

Birincil (Primer) Enerji ile ilgili benzer terimler:

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) : Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.devam

KÇGT Ünitesi : Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörüdevam

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Yenilenebilen Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarakdevam