Birincil (Primer) Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Birincil (Primer) Enerji:
Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.

Birincil (Primer) Enerji ile ilgili benzer terimler:

TRTF : Türkiye Radyo Televizyon Fonu.devam

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

Elektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation) : 1- Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı birdevam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam