Birincil (Primer) Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Birincil (Primer) Enerji:
Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.

Birincil (Primer) Enerji ile ilgili benzer terimler:

Ekserji : Enerjinin dönüşebilirliğinin ölçümünü ifade eder. Belirli termodinamik koşudevam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Enerji Tüketimi (Energy consumption) : Müşteriye teslim edilen enerji.devam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam