Birincil Enerji Girdisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Birincil Enerji Girdisi:
Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tüketimidir.

Birincil Enerji Girdisi ile ilgili benzer terimler:

Birçok Noktadan Enerji Almak : A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kudevam

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem : Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.devam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Ekip Şefi : Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakdevam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam