Birincil Enerji Girdisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Birincil Enerji Girdisi:
Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tüketimidir.

Birincil Enerji Girdisi ile ilgili benzer terimler:

Ölçüm : Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.devam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam

Enerji Tasarrufu : Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar taradevam

Direkt Hat : Enterkonnekte sistemin tamamlayıcısı olan bir elektrik hattı.devam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Senkronize Olma : Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bdevam