Birincil Enerji Girdisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Birincil Enerji Girdisi:
Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tüketimidir.

Birincil Enerji Girdisi ile ilgili benzer terimler:

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliydevam

Ayırma (İsolation) : Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tdevam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam

Örgü Şebeke : Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Ddevam

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam