Birçok Noktadan Enerji Almak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Birçok Noktadan Enerji Almak:
A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kuruluşunun 2., 3., ve daha çok noktadan enerji (alış/satış veya Nakil gibi) almak istediğinde ve yazılı başvurusu halinde mutabık kalındıktan sonra ek protokol imzalamaları ile oluşacak durumdur. Her ayrı nokta için ayrı bir protokol imzalanır.

Birçok Noktadan Enerji Almak ile ilgili benzer terimler:

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Temel Yük Santralı : Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır.devam

Enerji Tüketimi (Energy consumption) : Müşteriye teslim edilen enerji.devam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam

Yenilenebilen Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarakdevam