Birçok Noktadan Enerji Almak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Birçok Noktadan Enerji Almak:
A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kuruluşunun 2., 3., ve daha çok noktadan enerji (alış/satış veya Nakil gibi) almak istediğinde ve yazılı başvurusu halinde mutabık kalındıktan sonra ek protokol imzalamaları ile oluşacak durumdur. Her ayrı nokta için ayrı bir protokol imzalanır.

Birçok Noktadan Enerji Almak ile ilgili benzer terimler:

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

Santral İç Tüketimi : Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) eldevam

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) : Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam

Gerçek Tüketim : Çevirme, iletim ve dağıtım kayıpları ile nihai tüketim toplamıdır.devam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam