Bir Sene Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bir Sene:
Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saattir.

Bir Sene ile ilgili benzer terimler:

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Marjinal İletim Kapasite Maliyeti : Yükteki bir kW değişiklik başına iletim yatırımı maliyetindeki değişikliktirdevam

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi : İletim Şebekesine bağlı olmayıp, doğrudan bir Müşterinin şebekesine ya da Dağıtımdevam

Güvenilirlik (Reliability) : Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktardevam

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam