Bir Saat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bir Saat:
Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsü; Tüketilen enerjinin zaman birimidir.

Bir Saat ile ilgili benzer terimler:

İletim Planlayıcısı : TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinindevam

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Isı Sarfiyatı (Oranı) : Santralde tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Termik Santral : Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin edevam

Yük Dağıtıcı : TEİAŞ elektrik sistemlerinde üretim ve tüketime günün saatlik programlardevam