Bir Saat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bir Saat:
Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsü; Tüketilen enerjinin zaman birimidir.

Bir Saat ile ilgili benzer terimler:

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Üretim Grubu Sınırları : Bir Üretim Grubunun, normal işletme koşullarında sağlayabileceği MW ve Mvar kdevam

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam

İkincil Enerji Girdisi : İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.devam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

Anahtar (Şalter) : Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.devam