Bir Gün Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bir Gün:
Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakika, 86400 saniyedir.

Bir Gün ile ilgili benzer terimler:

Enerji Tasarrufu : Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar taradevam

Isıl Değer : Katı ve sıvı yakıtların 1 kg'nın, gaz yakıtların ise 1 m³ ünün, 0 C'dadevam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Elektrik Üretiminde Kullanılan Su : Belirli bir zaman dilimi içerisinde türbinlerden geçen suyun toplamıdır.devam