Bir Gün Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bir Gün:
Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakika, 86400 saniyedir.

Bir Gün ile ilgili benzer terimler:

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam

Kilitleme : Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinddevam

Radyal Şebeke : Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bödevam

Sözleşme Ölçümleri : Enerji Üreticilerinden elektrik satın alınması ve kullanıcılara ve (Doğruddevam

YİD : Yap İşlet Devret.devam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam