Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası:
(Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata elektrik enerjisinin verildiği noktadır.

Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası ile ilgili benzer terimler:

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

İşletmeye Amade Olma Faktörü : O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için duruladevam

Çift Terimli Tarife : Sözleşme gücü karşılığı Kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile devam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam

Yararlı Enerji : Son dönüşümden sonra tüketicinin yararlanabileceği enerjidir.devam

Süperiletken : Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkenddevam