Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası:
(Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata elektrik enerjisinin verildiği noktadır.

Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası ile ilgili benzer terimler:

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam

GWh : Milyon kwhdevam

Enerjinin Değiştirilmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yenidendevam

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler : Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih devam

Oturan Sistemi Toparlama Santralı (OST Santral) : Oturan sistemi toparlama yeteneğine sahip olduğu Bağlantı ve Sistem Kullanım Andevam