Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası:
(Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata elektrik enerjisinin verildiği noktadır.

Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası ile ilgili benzer terimler:

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

Hat : Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demidevam

Otomatik Gerilim Regülasyonu : Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırldevam

Yük Dağıtıcı : TEİAŞ elektrik sistemlerinde üretim ve tüketime günün saatlik programlardevam

İletim Planlayıcısı : TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinindevam