Bilim Dalı-Sanat Dalı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Üniversite Terimi Olarak Bilim Dalı-Sanat Dalı:
Bilim dalı veya sanat dalı bilimin veya sanatın belli bir alanında eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü en küçük akademik birimdir.

Bilim Dalı-Sanat Dalı ile ilgili benzer terimler:

Üniversite : 1. Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretimdevam

Gündüzcü Öğrenci : Kampus sınırları dışında ve üniversite tarafından yönetilmeyen bir yerdevam

Eş Danışman : Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışman.devam

Burs : 1- Bir yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanmış başarılı ve/veya ihtidevam

Okutman : Üniversitede yabancı dil, Türkçe ve inkılap tarihi gibi ortak, zorunlu dedevam

Program : Akademik birimlerin uyguladıkları öğretim (teorik, pratik dersler, stajladevam