Bilim Dalı-Sanat Dalı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Üniversite Terimi Olarak Bilim Dalı-Sanat Dalı:
Bilim dalı veya sanat dalı bilimin veya sanatın belli bir alanında eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü en küçük akademik birimdir.

Bilim Dalı-Sanat Dalı ile ilgili benzer terimler:

Kampüs : 1. Yerleşke; Bir yüksek okulun ya da üniversitenin tüm birimleriyle üzdevam

Öğretim Üyesi : Profesör, doçent ve yardımcı doçentler öğretim üyelerine verilen ünvan.devam

Ham Puan : Üniversite sınavlarına giren adayların sadece yaptıkları netler üzerinddevam

Çift Anadal Programı(ÇAP) : Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında, eğer not ortalamaları yetdevam

Yüksek Lisans (Master) : Lisans diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece. (Bilim uzmanlıdevam

AOBP(Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) : 1- Öğrencinin hesaplanan OBP'sinin aynı okuldan o yıl mezun olmuş öğrencildevam