Besleme Noktası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Besleme Noktası:
Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ile belirlenmiş bir müşteri tüketici şebekesi) iletildiği noktadır.

Besleme Noktası ile ilgili benzer terimler:

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Oturan Sistemi Toparlama Santralı (OST Santral) : Oturan sistemi toparlama yeteneğine sahip olduğu Bağlantı ve Sistem Kullanım Andevam

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam